Wyjątkowy Koncert Chóru „Lutnia” z Więcborka

Dnia 15 sierpnia 2019r. w uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej, patronki więcborskiej parafii, w Święto Wojska Polskiego oraz w ramach obchodów Dni Więcborka – w kościele parafialnym w Więcborku odbył się wyjątkowy koncert Chóru „Lutnia” z Więcborka. W czasie tej muzycznej uczty, z uwagi na bogaty i zróżnicowany program koncertu, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Chórzyści wraz z kierownikiem artystycznym, dyrygentem Karolem Szmidt – zaprezentowali utwory o charakterze sakralnym oraz patriotycznym. Po raz pierwszy można było usłyszeć utwory wykonane na V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej “Pater Noster” Strzepcz 2019 – gdzie chór z Więcborka, w kategorii chóry kościelne – wywalczył III miejsce. Zaprezentowane zostały także nowe teczki koncertowe zakupione z budżetu Gminy Więcbork w ramach projektu „Koncertowo”. Licznie zgromadzona publiczność mogła dowiedzieć się kilku szczegółów oraz poznać krótką historię wykonywanych utworów dzięki profesjonalnie prowadzącemu koncert Ks. Łukaszowi Kucharskiemu. Koncert dostarczył niesamowitych przeżyć oraz wielu emocji i wzruszeń. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

Magdalena Starzecka