XXVI sesja Rady Powiatu Nakielskiego

Dzisiaj, 27 stycznia 2021 roku odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Nakielskiego w trybie zdalnym, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Przed rozpoczęciem obrad uczczono minutą ciszy zmarłego w dniu wczorajszym radnego Rady Powiatu Nakielskiego Antoniego Zbyluta. Sprawozdanie z realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta nakielski Tadeusz Sobol. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem starosty nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020, a następnie z sprawozdaniami  z prac komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego za 2020 rok oraz sprawozdaniem z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią za 2020 rok. W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawie: nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią; wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego; zmieniającą uchwałę ws. uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021. Na zakończenie starosta przedstawił informację o skierowanych do niego w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach radnych.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).