Z Szubina do Dachau – los duchowieństwa w czasie II wojny światowej

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej – Akcja Katolicka przy Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Szubinie i Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna zaprosili mieszkańców na wykład Ks. dr Pawła Hoppe. Gospodarzami spotkania była prezes Akcji Danuta Siewkowska i dr Kamila Czechowska z Muzeum. W spotkaniu uczestniczyli duchowni na czele z ks. dziekanem Tadeuszem Lesińskim i ks. proboszczem Jacek Pawelczyk, radni Hanna Adamczewska i Piotr S. Adamczewski oraz mieszkańcy. Prelegent, na co dzień Dyrektor Izby Pamięci Męczenników Diecezji Bydgoskiej, przedstawił „MĘCZEŃSTWO DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO W OBOZIE KONCENTRACYJNYM W DACHAU”. Była mowa o duchownych z Diecezji Bydgoskiej oraz związanych z miastem i gminą Szubin i powiatem nakielskim. Ilustrację do wykładu stanowiła plansza wystawy związanej z II wojną światową i losem duchowieństwa szubińskiego oraz archiwalia (zdjęcia i życzenia) dotyczące ks. Henryka Malaka. Autor publikacji o życiu w obozie w Dachau – ks. Henryk Malak – urodził się w Sadkach i przez całe dorosłe życie przyjaźnił się z Józefem Piaseckim z Szubina. Archiwalia związane z duchownym udostępniła Benigna Olszewska z domu Piasecka. Podczas spotkania można było zapoznać się z prezentowaną w muzeum makietą niemieckiego obozu jenieckiego w Szubinie i wystawą obozowej sztuki.
Spotkanie odbyło się w poniedziałek 11 września 2023 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

 

materiał: Kamila Czechowska – Kustosz/Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej