Zamknięto obiekt Domu Pomocy Społecznej w Nakle dla odwiedzających

Starosta Nakielski w porozumienie z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią zamknął obiekt przy ul. Parkowej 8 dla osób odwiedzających. Dla służb i firm obsługujących dostawy do DPS, wejście na teren obiektu będzie możliwe po wpisaniu się na listę osób wchodzących. Decyzja ta jest podyktowana względami bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników Domu. Mieszkańcy to osoby starsze, niepełnosprawne i chore, które są w grupie szczególnego ryzyka. Osoby odwiedzające mieszkańców DPS, to często również osoby na stałe lub czasowo przebywające poza granicami Polski lub przyjeżdżające z różnych części Polski.

Pragnę poinformować, że dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, od ubiegłego tygodnia na terenie Domu zaostrzyła procedury sanitarne. Wprowadzono również ograniczenia związane z wyjazdami mieszkańców poza teren DPS-u, w tym również jednostek medycznych.

DPS Nakło nad Notecią