Zapraszamy do Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Przedszkole Miejskie w Mroczy rozpoczęło rekrutację  na nowy rok szkolny  2021/2022.  Zapraszamy wszystkie chętne dzieci  w wieku od 3 do 6 lat do nowego obiektu który będzie funkcjonował od września 2021 roku, gwarantując profesjonalną usługę edukacyjno-wychowawczą, opiekuńczą i mnóstwo wspaniałej zabawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 16:45.  Kadra przedszkola to zespół profesjonalistów, podnoszących swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach, ale przede wszystkim pełnych zaangażowania, ciepła i troski o prawidłowy rozwój dzieci, bezpieczeństwo, dobre przygotowanie do przekroczenia progu szkolnego, rozwijających wiedzę dziecka o świecie i sobie samym. Szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności społecznych dzieci, samodzielność, umiejętność panowania i radzenia sobie z własnymi emocjami.  Celem Przedszkola jest poznanie dziecka oraz jego zdolności i zainteresowań , jak również propagowanie zdrowego trybu życia oraz wszechstronny rozwój.

Przedszkole Miejskie w Mroczy jest przedszkolem ogólnodostępnym, przyjmuje również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniając im fachową opiekę i wsparcie specjalistów – logopedy, psychologa, pedagoga i oligofrenopedagoga. Przedszkole prowadzić będzie również zajęcia specjalistyczne dla dzieci wymagających dodatkowych zajęć rewalidacyjnych i wspomagających rozwój (zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej).  W ramach pobytu dzieci w przedszkolu będą realizowane zajęcia z języka angielskiego oraz rytmiki.

Przedszkole jest przyjazne dla rodziców, otwarte na ich obecność i wszelkie oczekiwania oraz inicjatywy. Wspierani są w procesie adaptacji dziecka 3-letniego do funkcjonowania w przedszkolu, oraz w okresie przygotowania dzieci do przekroczenia progu szkolnego. Każda impreza przedszkolna organizowana jest z aktywnym udziałem rodziców, (pasowanie na przedszkolaka, koncert jesienny, koncert wigilijny, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, festyn rodzinny, pochód radości na Dzień Dziecka, zakończenie Przedszkola). W balu karnawałowym uczestniczą całe rodziny, młodsze, starsze rodzeństwo, absolwenci. Co miesiąc rodzice mają możliwość uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami. Działa prężnie Rada Rodziców wspomagając działania statutowe przedszkola.

Grażyna Stachowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mroczy

W załączeniu informacje techniczne dotyczące nowego obiektu Przedszkola Miejskiego w Mroczy opracowane przez przedstawiciela organu prowadzącego  Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  pana Krzysztofa Wiese.

We wrześniu 2021 roku obiekt nowego Przedszkola Miejskiego w Mroczy przywita w swych murach  pierwszych przedszkolaków.

Dzieci uczęszczające do tego obiektu będą miały niesamowitą możliwość rozpocząć swą edukację w nowoczesnym i przyjaznym otoczeniu.

Przedszkole zaprojektowano w sposób pozwalający na przyjęcie 200 uczniów. Poza ciekawą formą architektoniczną budynek przedszkola wyróżnia się zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, które wraz z przestronnymi wnętrzami stwarzają atrakcyjne, niezbędne dla zrównoważonego rozwoju najmłodszych mieszkańców, środowisko.

Na parterze obiektu poza strefą komunikacyjną stworzono między innymi 8 sal przedszkolnych wraz z indywidualnymi magazynami leżaków oraz toaletami. Sale, podobnie jak cały obiekt, wyróżniają się monumentalnością,  powierzchnia każdej z nich to blisko 70 m2. Pomieszczenia edukacyjne oraz towarzyszące zostaną wyposażone w nowe meble, różnorodne pomoce, również wykorzystywane w terapii neurologopedycznej, w tym sensorycznej oraz urządzenia elektroniczne, między innymi w tablice multimedialne wspomagające proces nauczania. Zastosowane podczas realizacji obiektu materiały oraz wbudowane urządzenia stworzą przyjazny mikroklimat, również dla alergików.

Na piętrze obiektu zlokalizowano wszystkie niezbędne pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze socjalne. Wraz z pomieszczeniami technicznymi uzupełnią one funkcjonalnie strefę dydaktyczną obiektu.

Przedszkole będzie bezpiecznym oraz wykorzystującym zdobycze nowych technologii obiektem wyposażonym m.in. w instalację klimatyzacyjną, wentylację mechaniczną, gruntowny wymiennik ciepła oraz instalację sygnalizacji pożaru. Budynek będzie posiadał system sygnalizacji napadu oraz kontroli obiektu, co uniemożliwi dostęp do obiektu osobom niepowołanym.

Rozmieszczenie sal oraz planowane wyposażenie obiektu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych i umożliwi im aktywne uczestnictwo we wszelkiego rodzaju zajęciach. Wyeliminowany zostanie w ten sposób problem wykluczenia, a wsparty natomiast zostanie proces wyrównywania szans oraz dostępności. Kolorystyka wnętrz przedszkolnych oraz ich nowoczesne wyposażenie wpłynie pozytywnie na rozwój emocjonalny najmłodszej części naszego społeczeństwa.

Strefa zewnętrzna przedszkola to kolejny jego walor. Przy obiekcie zostanie wykonany nowy plac zabaw z podziałem na odrębne strefy przeznaczone dla dzieci młodszych oraz starszych. Dodatkowym atutem będzie strefa rekreacyjna przygotowana dla wsparcia procesu ogólnego rozwoju fizycznego dzieci. Poza nowym placem zabaw, otoczenie obiektu zaprojektowano ze szczególną dbałością o każdy szczegół, przy wykorzystaniu najnowszych  rozwiązań, ale w zgodzie z naturalnym rytmem środowiska przyrodniczego.