Zaproszam na Regionalny Kongres Kobiet w Bydgoszczy

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący – politycznie i społecznie – kobiety w Polsce. Misją Stowarzyszenia Kongresu Kobiet jest działanie na rzecz realnej równości kobiet i mężczyzn (równość praw, szans i możliwości), działanie na rzecz uznania godności, autonomii i wolności wszystkich (i kobiet i mężczyzn), budowanie solidarności kobiet poprzez wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc i pracę nad pamięcią o naszej historii. 

Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną. 

Przed nami Regionalny Kongres Kobiet w Bydgoszczy.

Kiedy: 28 września 2023, godz. 15.00

Gdzie: MCK, ul. Marcinkowskiego, Bydgoszcz

Organizatorka: Joanna Czerska-Thomas, pełnomocniczka Kongresu Kobiet

Zaproszenia bezpłatne do pobrania: https://app.evenea.pl/imprezy/konferencje/bydgoszcz/kongres-kobiet-w-bydgoszczy-317967/

O konferencji: https://facebook.com/events/s/kongres-kobiet-w-bydgoszczy/150571251438946/

Program konferencji (panele):

15.00 powitanie 

15.30  Liderstwo Kobiet (panelistki: Magdalena Tchórznicka, Karolina Andryszak, Joanna Czerska-Thomas)

16.00 Gdzie kończy się prawo a zaczyna empatia (paneliści: Karolina Wilamowska, Agata Chyżewska-Pawlikowska, dr Kosma Kołodziej)

16.30 Edukacja przyszłości (Magdalena Krajewska, Danuta Sowińska)

16.45 wywiad z Katarzyną Bosacką – rozmawia Joanna Czerska-Thomas

17.45 Działaczki (Margareta Skerska-Roman, Agnieszka Jura-Walczak, Dorota Halaburda)

17.30 Moc kobiet (Marzena Dembicka, Justyna Gotowicz, Alicja Sadowska)

18.15 licytacja na rzecz pomocy humanitarnej w ramach działania Bydgoszcz_pomaga _Ukrainie

19.00 Podziękowania, zakończenie Kongresu Kobiet w Bydgoszczy

Dodatkowo:

20.00 premierowy pokaz filmu Agnieszki Holland „Zielona granica” – bilety do kupienia w kasie MCK (10 zł)

 

Organizatorka: Joanna Czerska-Thomas, pełnomocniczka Kongresu Kobiet, tel: 501925206, kontakt@joannathomas.pl