Zarząd Powiatu Nakielskiego rozstrzygnął konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych

Na posiedzeniu 26 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego rozstrzygnął konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2020 roku, na których realizację samorząd powiatowy przeznaczył kwotę 100.000 zł. Jak co roku zainteresowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat nakielski było duże. Na konkurs wpłynęło 30 wniosków, spośród których 22 zostaną dofinansowane. Zwycięskie projekty zakładają rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, wiedzy i umiejętności uczniów, a także mają wyzwalać postawy kreatywne i twórcze wśród młodzieży. Listę zwycięskich projektów publikujemy poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

zdjęcie ilustracyjne (budynek I LO w Nakle nad Notecią)