Zebranie sprawozdawcze w OSP Cukrownia Nakło

Dzisiaj, 22 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Cukrownia Nakło, któremu przewodniczył prezes Andrzej Bojko. W zebraniu uczestniczyli członkowie oraz zaproszeni goście w osobach: bryg. Sławomir Reszkowski – Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią, Kazimierz Białczyk – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nakle nad Notecią, Krystian Płatek – Komendant Gminny OSP w Nakle nad Notecią, ks. Tadeusz Michalak – kapelan strażaków gminy Nakło nad Notecią. Przed złożeniem sprawozdań z działalności OSP w roku 2019, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnek, odznaczono odznaką „Za wysługę 30 lat” dh. Wiesława Jodde. Nagrody dla najaktywniejszych strażaków w 2019 roku otrzymali: Paweł Wolski, Marcin Wolski, Krystian Auguścik, Mikołaj Reczkowski, Filip Gaca, Paweł Machoń. Na wniosek komisji rewizyjnej, jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za 2019 rok. Podziękowanie z rąk druhów otrzymał ponadto Ryszard Nowak za wieloletnią współpracę i pomoc. W trakcie zabrania przyjęto plan pracy i plan finansowy na 2020 r oraz omówiono zmiany w statucie.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Dariusz Wojciechowski