Zmarła Renata Mulik

19 stycznia 2021 zmarła Renata Mulik, absolwentka i emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. W 1966 roku ukończyła Technikum Rolnicze, a w 1973 rozpoczęła pracę w „swojej” szkole, początkowo jako pracownik biurowy, a od 1990 jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w liceum zawodowym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej.

W 2002 roku przeszła na emeryturę, co nie znaczy, że przestała pracować. We wszystko, co robiła (a robiła bardzo dużo), angażowała się  całą sobą, na sto procent, nie szczędząc sił, energii, własnego zdrowia.

Była do ostatniej chwili silnie związana ze  szkołą, w której się uczyła i przepracowała tyle lat, zawsze mogliśmy na nią liczyć na spotkaniach z okazji Świąt, Dnia Nauczyciela,   Hubertusie, wycieczkach, czy balach karnawałowych. Wraz z mężem, Franciszkiem, również absolwentem i nauczycielem szkoły w Samostrzelu współorganizowała wszystkie, kolejne zjazdy absolwentów, których losy z zaangażowaniem śledziła. Troszczyła się o pamięć i groby  nauczycieli  spoczywających na cmentarzu w Sadkach.

Pełniła wiele życiowych ról: kochającej żony, oddanej matki, wspaniałej babci, a także przedsiębiorczej biznes woman. Zawsze aktywna, skora do pomocy, życzliwa dla rodziny i przyjaciół.

Odszedł nagle, niespodziewanie zdecydowanie za szybko dobry, pracowity, prawy człowiek.

Reniu, żegnamy Cię z wielkim smutkiem. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Małgorzata Ciechanowska