ZUS: Trzynastki na kontach emerytów i rencistów

Kwiecień to miesiąc „trzynastych emerytur”. W tym roku dodatkowe świadczenie pieniężne trafi do blisko 400 tys. świadczeniobiorców w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota wypłaconych świadczeń przekroczy 478,7 mln zł.

Pieniądze w ramach „trzynastki” wypłacane są z urzędu, nie trzeba, więc składać żadnego wniosku.
ZUS wypłaca „trzynastki”wszystkim uprawnionym automatycznie razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie płatności emerytury czy renty. Większość trzynastek zostanie wypłacona w kwietniu, a emeryci i renciści, których termin przekazania świadczenia przypada na 25 kwietnia, czyli sobotę otrzymają trzynastkę już w piątek.
Wysokość „trzynastej emerytury” wynosi 1200 złotych brutto, czyli najczęściej 981 zł na rękę – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W sumie w tym roku oddziały ZUS w województwie kujawsko-pomorskim zrealizują blisko 400tys. wypłat na kwotę ponad 478,7 mln zł.

Oddział Liczba wypłat Kwota wypłat
Bydgoszcz 185 950 223 039 400 zł
Toruń 213 190 255 680 350 zł
SUMA 399 140 478 719 750 zł

 

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do emerytury bądź renty na dzień 31 marca 2020 r. i pobierać to świadczenie. Dotyczy to także emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojennych i wojskowych, a także rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu „Mama 4 plus”.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją
w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład, jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.

Bez potrąceń i egzekucji

Co ważne, „trzynastka” jest zwolniona od egzekucji komorniczych i innych potrąceń, nawet, jeśli pieniądze trafią na konto. Świadczenie ma, bowiem specjalny opis, dzięki któremu komornik łatwo rozpozna je w przelewach.

Dwie decyzje w jednej kopercie

Decyzję o nowej wysokości świadczenia po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki emeryci i renciści otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów właśnie się rozpoczęła – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego