Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym, Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazujemy wszystkim Paniom Pielęgniarkom i Położnym wyrazy najwyższego uznania dla Waszej odpowiedzialnej, trudnej i pełnej oddania codziennej pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Dzięki Waszemu poświęceniu i życzliwości często uczucie bezradności towarzyszące chorym i ich najbliższym zmienia się w nadzieję … .

Życzymy Paniom wiele satysfakcji oraz zadowolenia zarówno w pracy jak i w życiu osobistym oraz wdzięczności pacjentów potwierdzającej rangę i wartość pełnionego przez Was zawodu.

Redakcja