Badania archeologiczne na ruinach zamku w Szubinie

Na terenie ruin zamku rycerskiego w Szubinie prowadzone są aktualnie badania archeologiczne. Prace wykopaliskowe prowadzone są przez Pracownię Archeologiczną ARCHEO z Bydgoszczy pod kierownictwem Pani archeolog Anety Trzcińskiej-Kałużnej. Jak dotąd odnaleziono kilka monet pochodzących z XVII i XVIII wieku oraz kawałki naczyń ceramicznych również z tego okresu. Prace odkrywkowe wykonywane są do głębokości istniejących fundamentów zamku. Roboty prowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szubinie i nadzorowane przez Referat Zarządzania Inwestycjami.

Urząd Miejski w Szubinie