,,DOBÓWKA w Kowalewku”

Dobowe szkolenie, które rozpoczęło się w sobotę 14 grudnia 2019 roku zostało przeprowadzone z zakresu szeroko rozumianego planowania i całkowicie zaskoczyło uczestników swoją formułą.  Zajęcia przeprowadził chor. rez. Andrzej Kisiel wieloletni były operator Jednostki Wojskowej GROM, który przedstawił podstawowe elementy i warianty postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zasady działania poszczególnych zespołów i sztabów. W zajęciach udział wzięli przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 4001 im. Szarych Szeregów ze Złotowa oraz  8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”, a także ratownicy JRS.  Zajęcia zostały zrealizowane przy ścisłej współpracy wszystkich podmiotów.

jrs-kowalewko.pl