Dzień Babci i Dziadka w Szczepicach

Dnia 25.01.2020r w świetlicy wiejskiej w Szczepicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. W spotkaniu uczestniczyli dziadkowie i babcie oraz zaproszeni goście m.in radny Rady Powiatu Nakielskiego Pan Ryszard Bagnerowski, radny Rady Miejskiej w Kcyni Pan Ryszard Korbal. Przybyłych gości przywitał oraz złożył życzenia Sołtys Sołectwa Szczepice Paweł Kiepiela. Spotkanie uświetniła wszystkim Pani Eugenia Czyż Rydzyńska, która zagrała na akordeonie i powróciła do młodzieńczych lat gości śpiewając liczne utwory. Sołtys dziękuje Radzie Sołeckiej i Kołu Gospodyń Wiejskich za pomoc w organizacji tego spotkania oraz sponsorom Panu Ryszardowi Bagnerowskiemu, Panu Ryszardowi Korbalowi i Pani Czyż Rydzyńskiej za oprawę muzyczną. Organizatorami byli Sołtys, Rada Sołecka i KGW.

materiał: Paweł Kiepiela