Figura Chrystusa Króla w Wyrzysku zyska nowy wygląd

W dniu 2 września 2019 roku rozpoczęły się prace przy renowacji figury Chrystusa Króla w Wyrzysku. W ramach zadania, renowacji zostanie poddana nie tylko rzeźba, ale także postument i schody. Utwardzone zostanie również dojście do pomnika, wykonane będą także postumenty dla zniczy i kwiatów.  Renowacją zajmuje się Pracownia Konserwacji Obiektów Zabytkowych z Chełmna. Wartość zadania to kwota 153.750,00 złotych.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: powierzone