Gmina Nakło nad Notecią otrzymała grunty od PKP SA

Polskie Koleje Państwowe SA przekazały Gminie Nakło nad Notecią grunty pod budowę parkingu „Park and Ride”. W środę, 17 lipca 2019 roku, podpisano stosowny akt notarialny.

Ustalono, że nabycie przez gminę prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 442/30 o pow. 2,3657 ha w obrębie ewidencyjnym Nakło nad Notecią, nastąpi nieodpłatnie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu pod budowę parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią.

W imieniu PKP SA umowę podpisali: Andrzej Włodarski – zastępca dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami oraz Barbara Lange – naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami. Gminę Nakło nad Notecią reprezentował burmistrz Sławomir Napierała wraz z zastępcą burmistrza Krzysztofem Błońskim. 

Karol Maliński – UMiG Nakło nad Notecią