II etap obwodnicy Inowrocławia zakończony. Trasa otwarta

Od 30 października 2019 roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej 15 i 25. Prawie 5-kilometrowa trasa omija miasto od północy i łączy się z istniejącym odcinkiem obwodnicy o długości 19 km.

Co zostało zbudowane w II etapie?

W ramach inwestycji powstały: węzeł drogowy „Sławęcinek”, 5 obiektów inżynierskich, zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników i zatok autobusowych. Wykonane zostały również urządzenia ochrony środowiska.

Zadanie realizowano w systemie „Projektuj i buduj”, a koszt inwestycji to prawie 98 mln zł.

GDDKiA 

Nowo wybudowany odcinek obwodnicy połączył się z już istniejącym i oddanym do ruchu w 2017 roku wschodnim obejściem tego uzdrowiskowego miasta (etap I).

Celem budowy dwóch etapów obwodnicy Inowrocławia było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżowania.

Obwodnica etap I

W ramach I etapu zadania wybudowano prawie 19 km trasy posiadającej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstały trzy węzły drogowe (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkanaście obiektów inżynierskich, a także przebudowano istniejącą sieć dróg lokalnych.

Dodatkowo zrealizowano też roboty w zakresie skomunikowania miejscowości Markowice z obwodnicą Inowrocławia. W ramach umowy wykonano łącznice, rondo i skrzyżowanie, które pozwalają zjechać z obwodnicy do Markowic i Bożejewic oraz wjechać na obwodnicę w kierunku południowym. W listopadzie 2018 roku otworzyliśmy węzeł Markowice na istniejącym już odcinku obwodnicy Inowrocławia.

Archeologia w Inowrocławiu

Warto wspomnieć, że prace na dwóch etapach obwodnicy poprzedzone zostały licznymi badaniami archeologicznymi. Prace badawcze przeprowadzono na 29 stanowiskach archeologicznych, objęto nimi obszar przekraczający 4 hektary. W trakcie badań pozyskano ponad 200 tysięcy zabytków ruchomych datowanych od wczesnego neolitu (5 tys. lat p.n.e.) po czasy nowożytne. Na największe nagromadzenie reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa natrafiono w okolicach Markowic, Tupadeł, Latkowa i Sławęcinka.

Kalendarium

listopad 2014 r. – podpisanie umowy na budowę 19 km obwodnicy Inowrocławia Etap I

lipiec 2017 r. –  otwarcie obwodnicy Inowrocławia Etap I (wschodnie obejście miasta)

sierpień 2017 r. – podpisano umowę na projekt i budowę 5 km odcinka obwodnicy Inowrocławia Etap II

listopad 2018 r. – otwarcie węzła Markowice na istniejącej obwodnicy Inowrocławia

30 października 2019 r. – otwarcie obwodnicy Inowrocławia Etap II (północne obejście miasta)

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz