Już po raz piąty nasi uczniowie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią wraz z uczniami szkół zaprzyjaźnionych: SP Wojnowo, SP Strzelewo, SP Kruszyn mogli podziwiać Lubelszczyznę.

W dniach 15 – 19 września 2019 roku uczniowie tych szkół pod patronatem KUL JP II oraz we współpracy (szczególnie przy wsparciu finansowym) z Fundacją Potulicką uczestniczyli w XVI Lubelskim Festiwalu Nauki pod hasłem „Nauka Technika Innowacje”.

Uczniowie mieli możliwość poczuć się jak prawdziwi studenci. Siedzieli na wykładach,         a profesorowie zwracali się do nich: „Proszę Państwa…, proszę Pana, Pani”. Mali studenci zadawali mnóstwo pytań, na które profesorowie cierpliwie odpowiadali. Odwiedzili lubelskie uczelnie tj. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Collegium Norwidianum, Uniwersytet Medyczny, na których uczestniczyli w projektach o różnorodnej tematyce: „Produkty energetyzujące to nie oranżada. Stop śmieciowej energii”, „Kreatywność”, „Efektywne notatki, czyli jak przyspieszać proces uczenia się”, „Nasz naukowy escape room”, „Różnorodność świata zwierząt”.

W środę  był dzień wyjazdowy. Cała grupa wyjechała na projekty w ramach XVI LFN do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Każdy uczestnik wyjazdu musiał mieć przepustkę,  ponieważ przebywali na terenie bazy wojskowej.

Uczniowie uczestniczyli w dwóch projektach:  „Drony bez tajemnic” i „Co muszę wiedzieć zanim zacznę latać dronem?” Zwiedzali Akademię Wojskową, w której mogli sterować helikopterem na symulatorach lotów, dowiedzieli się, jak działa fotel katapultowy, w jaki sposób sterować spadochronem. Na symulatorach lotu każdy mógł sterować dronem. Zwiedzili również Muzeum Sił Powietrznych, gdzie uczniowie od pani przewodnik dowiedzieli się ciekawych historii związanych z lotnictwem, a szczególnie z historią lotnictwa podczas II wojny światowej.

Ostatniego dnia wycieczki uczniowie w drodze powrotnej odwiedzili Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Poznali piękne historie: śmieszne historie powstawania fraszek i smutne powstawania trenów. Niestety ulewa i powstałe kałuże uniemożliwiły spacer w alejach lipowych i odpoczynek na kamieniu, gdzie prawdopodobnie tworzył poezję Jan Kochanowski.

Wspólny wyjazd uczniów z czterech szkół to był czas nauki, poznawania Lubelszczyzny, historii, zabytków Lublina, szlifowania języka angielskiego, wieczornych spacerów po pięknie oświetlonym Lublinie, zawierania nowych znajomości, czas pogaduszek, wspólnego oglądania seansów filmowych w Cinema i oczywiście, jak co roku powstawania planów na przyszły, już szósty, udział w  XVII Lubelskim Festiwalu Nauki.

Podziękowania: dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JPII za dobrą współpracę, Fundacji Potulickiej za wsparcie finansowe, firmie przewozowej Barczykowski za bezpieczny transport, opiekunom szkół p. Małgorzacie Materka SP Wojnowo, Marcie Stachowicz SP Kruszyn, Bernadecie Nikodem SP Strzelewo i Aleksandrze Burchardt SP nr 2 Nakło za opiekę, wsparcie, za zajęcia języka angielskiego, dzielenie się wiedzą, za miłą atmosferę.

Ale szczególne podziękowania należą się uczniom – uczestnikom wycieczki. W każdym miejscu naszego pobytu i przez różne spotkane osoby, cała grupa była chwalona za punktualność, odpowiedzialność, kulturalne zachowanie, zainteresowanie projektami, dzielenie się wiedzą, znajomością historii, szczególnie dotyczącej lotnictwa.

Jolanta Stawicka