Kcynia: Festyn Rodzinny w Szczepicach

W dniu14 sierpnia 2022 roku sierpnia 2022 roku w Sołectwie Szczepice odbył się Festyn Rodzinny  zorganizowany przez Sołtysa, Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich. W festynie wzięli udział także zaproszeni goście: Burmistrz Kcyni Pan Marek Szaruga, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozstrzebowie Pani Małgorzata Dutkiewicz, Radny Rady Powiatu Nakielskiego Pan Ryszard Bagnerowski, Rady Rady Miejskiej w Kcyni Pan Ryszard Korbal.

Moc atrakcji, różne konkursy oraz dmuchańce jak i świetną zabawę zapewniał nam Pan Marcin Gąsiorowski. Na gości czekały kiełbaski z grilla, gorąca grochówka, czy też pyszne ciasto. Festyn zakończył się zabawą taneczną.
Sołtys kieruje podziękowania dla Pań z KGW i Rady Sołeckiej za pomoc w organizacji i przygotowanie słodkości. Tegoroczny festyn nie odbył by się bez pomocy sponsorów:
Pani Anny Borkowskiej Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pana Ryszarda Bagnerowskiego, Pana Tomasza Pezackiego,
Pana Ryszarda Korbal, Banku Spółdzielczego w Kcyni,
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
materiał: Paweł Kiepiela