KORONAWIRUS – Funkcjonowanie urzędu oraz jednostek w Szubinie

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE

W związku z sytuacją epidemiologiczną od 17 marca 2020 r. do odwołania zostały wprowadzone ograniczenia w przyjmowaniu interesantów Urzędu Miejskiego w Szubinie. Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim kontakcie telefonicznym, kierownicy komórek organizacyjnych urzędu podejmować będą decyzje o załatwieniu konkretnej sprawy w siedzibie urzędu, według wewnętrznej procedury obowiązującej w tym zakresie.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez platformę ePUAP. Profil zaufany można potwierdzić przez bankowość elektroniczną.

Poniżej dostępne formularze elektroniczne:

  • Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  • Meldunek

Sprawy związane z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

  • Opłaty

Podatki, opłaty lokalne oraz śmieciowe można dokonywać bezgotówkowo poprzez Internet na wskazane numery bankowe.

  • Urząd Stanu Cywilnego

a) Zgłoszenie urodzenia dziecka

b) Zamawianie odpisów aktów stanu cywilnego

c) Zamawianie zaświadczeń o stanie cywilnym

W tym szczególnym czasie, prosimy Mieszkańców, by odłożyli osobistą wizytę w urzędzie na rzecz innych form kontaktu.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego mieści się w Urzędzie Miejskim w Szubinie i jest do Państwa dyspozycji całodobowo pod numerem alarmowym: tel. 601-400-131.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Miejskiego w Szubinie:

tel. centrala (52) 39-10-700
Biuro Obsługi Klienta (52) 39-10-701
sekretariat (52) 39-10-719
fax. (52) 384-80-71

email: um@szubin.pl

Numery tel. do poszczególnych wydziałów/referatów na stronie www.szubin.pl w zakładce Kontakt.

Placówki oświatowe

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16 do 25 marca br. placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły) zostają zamknięte.

INSTYTUCJE KULTURY

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że instytucje kultury tj. Szubiński Dom Kultury, Muzeum Ziemi Szubińskiej, Rejonowa Biblioteka Publiczna (wraz z filiami) oraz świetlice wiejskie zostają zamknięte na czas dwóch tygodni (do 25 marca br.).

Wszystkie zajęcia i wydarzenia w jednostkach zostały odwołane.

Sugerujemy, by powstrzymać się od wynajmów pomieszczeń świetlic wiejskich, chyba, że wynikają one z działań wyższej konieczności. Osoby, które użyczają pomieszczeń biorą na siebie odpowiedzialność za ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.

Terminy zwrotów książek w bibliotece przedłużają się automatycznie.

Wszelkie sprawy związane z działalnością instytucji należy w miarę możliwości załatwiać drogą mailową lub telefoniczną:

Szubiński Dom Kultury
Księgowość, wynajmy, kadry i płace – tel. 503-088-811
Pozostałe sprawy – tel. 503-088-892; 503-088-739
e-mail: szdk@szdk.szubin.net

Muzeum Ziemi Szubińskiej
tel. 52 384-24-75
e-mail: muzeum@szubin.net

Rejonowa Biblioteka Publiczna
tel. 52 384-21-60
e-mail: biblioteka@biblioteka.szubin.pl

Miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej

Sprawy pomocy społecznej należy załatwiać telefonicznie lub elektronicznie:

tel. 503 440 140
e-mail: sekretariat@mgopsszubin.pl
lub renata.michalak@mgopsszubin.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal

Osoby, którym jednostka świadczy usługi opiekuńcze w ich miejscu zamieszkania mogą liczyć na dalszą pomoc. Prosimy szczególnie osoby, którym świadczymy tę pomoc o współpracę i informowanie pracowników o swoich dolegliwościach, które mogłyby wskazywać o objawach zarażenia wirusem.

Targowisko Miejskie

Targowisko Miejskie w Szubinie przy ul. Winnica od 18 marca 2020 r. zostaje zamknięte do odwołania.

(UM Szubin)