Korpus Wsparcia Seniorów dla gminy Szubin w 2022 roku

Korpus_Wsparcia_Seniorow_Szubin_2022

Gmina Szubin za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie przystępuje do rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Po akceptacji Rady Miejskiej rozpoczyna się kampania informacyjna skierowana do mieszkańców gminy mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniu, powyżej 65 roku życia. W drugiej fazie programu, działania adresowane będą do wolontariuszy zainteresowanych wsparciem starszych osób.

Kto może uczestniczyć?

Program powstał z myślą o osobach w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Mogą to być mieszkańcy  prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Uczestnikami nie mogą być osoby, na które przyznane jest świadczenie pielęgnacyjne.

Jaka pomoc?

Możliwe jest na przykład wspólne spędzanie czasu, spacery, rozmowy, sporządzanie posiłków, wsparcie w czynnościach dnia codziennego czy nawet dokonywanie razem zakupów finansowanych przez seniora. Rozmowa z pracownikiem socjalnym ułatwi rozpoznanie szczegółowych potrzeb osoby zgłaszającej. W ramach Korpusu można uzyskać wsparcie psychologiczne, mogące mieć duże znaczenie dla osób samotnie mieszkających lub silnie schorowanych.

Pozyskiwaniem osób udzielających wsparcia seniorom podejmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie. Ze względu na charakter programu, opierający się na budowaniu relacji pomiędzy seniorem a wolontariuszem, nie jest możliwe wykonywanie świadczeń o charakterze nagłym, kryzysowym, wymagającym realizacji z dnia na dzień.

W jaki sposób zgłosić się do Korpusu Wsparcia Seniorów?

Proponujemy sposób najprostszy, czyli kontakt osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szubinie, ul. Kcyńska 34, pokój 20, II piętro. Dla Korpusu uruchomiony został telefon komórkowy, zadzwoń:  786 910 771. Możliwe jest również zarejestrowanie za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11.

Innowacja w gminie Szubin

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie aktywnie prowadzi politykę senioralną. Od lat najstarsi, schorowani mieszkańcy gminy otrzymują usługi opiekuńcze w domach, świadczone indywidualnie przez wyspecjalizowaną kadrę. Od czterech lat w Szubinie, a od dwóch w Zamościu i Rynarzewie działają Kluby „Aktywni Razem” dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie wprowadzamy nowy program. Zachęcamy seniorów potrzebujących wsparcia w swoich domach, na przykład raz na tydzień lub dwa, do zgłaszania swoich potrzeb. Jeśli w tym roku pilotaż powiedzie się, w przyszłym, gdy program będzie kontynuowany, będziemy mogli zaproponować jeszcze lepsze warunki – zaprasza do udziału w Korpusie Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Renata Michalak.

UM Szubin

[Plakat programu dla gminy Szubin na 2022 r. W górnym prawym rogu na zdjęciu widoczny fragment łagodnie uśmiechniętej seniorki, która przytrzymuje swoją dłonią rękę innej osoby, położoną na ramieniu seniorki.]