Lasy Państwowe wspierają modernizację lokalnych dróg

Dzięki staraniom Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Bartosza Michała Bazeli i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej przy wsparciu środków z funduszu leśnego.

11 września w Komierowie miało miejsce seminarium „Jakość, technologia i finanse na drogach samorządowych”, w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, administracji rządowej, podmiotów związanych z budownictwem drogowym oraz  Lasów Państwowych. Podczas spotkania doszło do uroczystego podpisania umowy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo reprezentującym Skarb Państwa, a Powiatem Sępoleńskim odnośnie realizacji wspólnego przedsięwzięcia – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466” (łączna długość 3,088 km). Planowany koszt inwestycji wynosi 3 667 149,62 zł. Lasy Państwowe wesprą przedsięwzięcie kwotą 500 tys. zł. Wspólna inwestycja nie byłaby możliwa gdyby nie dobra współpraca Powiatu Sępoleńskiego i Nadleśnictwa Runowo.

W ciągu trzech ostatnich lat nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przeznaczyły ponad 30 milionów złotych na remonty, modernizację i budowę dróg nie tylko leśnych, ale przede wszystkim publicznych – poinformował Dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Michał Bazela.

Od 11 sierpnia 2017 roku Nadleśnictwo Runowo wydało blisko 3 mln zł na prace związane z udrażnianiem, naprawą i remontem dróg, których niezadawalający stan jest następstwem huraganu stulecia.

Lasy Państwowe  od dłuższego czasu wpisują się w bieżące sprawy lokalnych społeczności aktywnie współpracując z nimi na wielu płaszczyznach, a jedna z nich są liczne inwestycje dla regionów, oparte na partnerstwie publiczno-prawnym.

Grzegorz Wierny

zdjęcia: e-krajna.pl