Łobżenica: Podpisanie umowy na stworzenie Centrum Przyrodniczo-Ekologicznego

176

W dniu wczorajszym, tj. 22.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, podpisana została umowa z wykonawcą – „Tivolo” Sp.j. Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Część 2 – Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w Gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” w Chlebnie. Koszt wyżej wymienionego zadania  to 599 000,00 zł. Powyższe zadanie inwestycyjne służyć będzie wszystkim mieszkańcom Gminy Łobżenica, w szczególności uczniom szkół z terenu Gminy, poprzez tworzenie kół zainteresowań, animacji oraz zajęć, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej. Cała dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica pod zakładką Zamówienia Publiczne.

BIP – Urząd Miejski Gminy Łobżenica: Ogłoszenie o zamówie… (lobzenica.pl)

Jagoda Głąbicka-Kubik