Łobżenica: Podpisano umowę na przebudowę drogi Łobżenica-Kościerzyn Mały

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Gminy Łobżenica jeszcze w tym roku zostanie zrealizowany projekt „Przebudowy drogi gminnej nr 129056P Łobżenica-Kościerzyn Mały”. Wczoraj, 25 sierpnia 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą robót, firmą KOWALSKI BUDOWNICTWO sp. z o. o.

Przebudowa będzie stanowiła kontynuację działań prowadzonych na tej drodze w roku 2019, kiedy to wykonana została podbudowa na odcinku 1 km. Kolejne prace inwestycyjne zakładają stworzenie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m oraz wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m.

Urząd Miejski w Łobżenicy