LVIII sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

24 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się LVIII sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Tym razem radni pochylili się nad 42 projektami uchwał.

Po stwierdzeniu quorum i zatwierdzeniu porządku obrad sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami przedstawił z-ca burmistrza Piotr Kalamon. Następnie skarbnik Jarosław Kieca zapoznał radnych ze zmianami w budżecie gminy. Dochody w kwocie 204 035 508,66 zł zostały zwiększone o 2 349 705,30 zł. W ślad za tym wydatki określono na kwotę 211 499 526,55 zł. Z tego na obsługę długu zapisano 4 796 566,71 zł, natomiast na inwestycje – 26 357 088,72 zł. Deficyt, który zmniejszył się do 7 464 017,89 zł, zostanie pokryty emisją obligacji (5 mln zł), niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym gminy (378 678,83 zł) i przychodami z tytułu nadwyżki środków (2 085 339,06 zł).

Ponownie rozpatrzono skargi złożone na działalność burmistrza i dyrektora MGOPS-u. Ponieważ skarżący nie przedstawił żadnych nowych okoliczności na poparcie swoich zarzutów, obie skargi zostały uznane za bezzasadne.

Zatwierdzono plany pracy poszczególnych komisji rady miejskiej na rok 2023. Gros projektów uchwał, bo aż 34, dotyczyło wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Informacje odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych, których było ponad 60, przedstawili przewodniczący rady Paweł Wiśniewski oraz sekretarz Krzysztof Kopiszka.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Ziemi Krajeńskiej oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią