Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią zachęca do korzystania z usługi e-Urząd Skarbowy

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią zachęca do korzystania z usługi e-Urząd Skarbowy. W ramach tej usługi mogą Państwo m.in:

  1. złożyć wniosek i otrzymać zaświadczenie:

– o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,

– o wysokości dochodu podatnika w PIT,

– o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT,

  1. dokonać aktualizacji danych rejestracyjnych objętych dokumentem ZAP-3,
  2. skorzystać z usług Twój e-PIT,
  3. sprawdzić status nadpłaty w podatku dochodowym.

Podczas rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok należy pamiętać, iż:

– uległ zmianie termin składania zeznania podatkowego na formularzu PIT-28 – od 15 lutego do 30 kwietnia – (dotyczy osób osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz osób osiągających przychody z najmu, dzierżawy opodatkowanej w tej formie),

– w związku z wprowadzonymi w trakcie roku podatkowego (2022) zmianami w zakresie obniżenia stawki podatkowej, w pierwszym progu podatkowym z 17% na 12%, dochody za cały 2022 rok będą opodatkowane stawką 12% w pierwszy progu podatkowym,

– zwiększeniu ulegnie z 1% na 1,5% podatku należnego, który można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego,

– w składanych zeznaniach podatkowych można skorzystać z nowych zwolnień podatkowych m.in. ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów, czy ulgi dla rodzin 4+,

– zwiększeniu uległ począwszy od rozliczenia za 2022 rok limit dochodowości dziecka, przy korzystaniu przez rodziców z ulgi prorodzinnej. Dotychczas dochód dziecka nie mógł przekroczyć 3 089 zł, obecnie został on zwiększony do kwoty 16 061,28 zł.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości w związanych z rozliczeniem podatkowym zachęcam do korzystania z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią, telefonicznie pod numerem 52 386 92 35 albo osobiście w siedzibie Urzędu.

Jednocześnie przypominam o konieczności rejestracji wizyty osobistej w Urzędzie Skarbowym, co można uczynić telefonicznie po numerem telefonu 52 386 92 48 lub za pomocą strony internetowej www.podatki.gov.pl .

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią