Nakło nad Notecią: Biblioteka wczoraj i dziś

Z okazji przypadającego w tym roku 75-lecia istnienia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  warto przybliżyć historię nakielskiej książnicy, ale również spojrzeć na to, jak przez lata zmieniał się jej charakter oraz jak funkcjonuje w dniu dzisiejszym.

II wojna światowa przyniosła całkowite zniszczenie zasobów bibliotecznych na terenie naszego miasta. Paląca potrzeba dostępu do słowa pisanego sprawiła, że już 20 września 1946  otwarto w Nakle pierwszą po wojnie Bibliotekę Miejską – Świetlicę Powszechną. Była ona administracyjnie podporządkowana Bibliotece Powszechnej w Wyrzysku. Znajdowała się przy ul. Rynek 6 i posiadała początkowo 200 woluminów oraz  miała zarejestrowanych 94 czytelników. W 1950 roku księgozbiór liczył już 4.403 egzemplarze, a liczba czytelników wzrosłą do 896. W 1976 roku nastąpiła zmiana nazwy na Rejonową Bibliotekę Publiczną, która posiadała 5 filii, 3 wiejskie i 2 miejskie oraz mogła się poszczycić 48 000 woluminów i ponad 4.000 zarejestrowanych czytelników.

W 1979 roku rozpoczęła działalność specjalistyczna Filia Społeczno-Polityczna przy ul. Staszica, która od 1993 roku funkcjonuje jako Filia Ogólna działająca po dziś dzień na os. Łokietka w Nakle nad Notecią.

W 1980 roku powstała działająca do 2019 roku Filia w Szpitalu obsługująca Zakład Obsługi Zdrowotnej. W 1985 roku zarejestrowano Filię w Potulicach. W tym czasie księgozbiór liczył już 100 tysięcy woluminów.

Zmiany ustrojowe w naszym kraju po 1989 roku wymusiły również przekształcenia bibliotek. Na przełomie lat 1990/1991 zamknięto dwie filie biblioteczne, natomiast w 1993 roku po raz kolejny uległa zmianie nazwa na Bibliotekę Publiczną w Nakle nad Notecią. Placówkę wpisano również do rejestru instytucji kultury.

Od 2001 roku bibliotece w Nakle powierzono zadania biblioteki powiatowej. Opieką merytoryczno -instruktażową objęte zostały wszystkie placówki biblioteczne funkcjonujące na terenie powiatu nakielskiego. Wiązało się to ze zmianą nazwy, obowiązującej po dziś dzień na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nakle nad Notecią.

Obecnie biblioteka zatrudnia łącznie 14 osobową kadrę, a sieć biblioteczna na terenie naszej gminy składa się z biblioteki głównej i siedmiu filii. Czytelnikom zapewniony jest dostęp do księgozbioru w formie elektronicznego katalogu SOWA. Udostępniamy i promujemy nowe formy czytelnictwa w postaci platform IBUK-Libra i Legimi. Rozpoczęliśmy również na terenie naszej gminy promocję bookcrossingu. Szeroka, stale wzbogacana oferta oprócz tradycyjnego wypożyczania książek zawiera również wystawy, koncerty, spotkania autorskie ,zajęcia wakacyjne dla dzieci oraz spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki.

Przez wszystkie lata istnienia biblioteka służyła ludziom. Pomimo upływu czasu, zmian ustrojowych, naturalnej wymiany kadry oraz problemów dnia codziennego , staramy się zapewnić Państwu jak najlepsze warunki do korzystania ze słowa pisanego. Pozostaje ufać, że kolejne rocznice przyniosą same pozytywne zmiany i poszerzą krąg przyjaciół i sympatyków nakielskiej biblioteki, czego  wszystkim serdecznie życzymy.

Autor: Mariusz Skoczek PiMBP w Nakle nad Notecią