Nakło nad Notecią: Matura w Żegludze

W dniu 5.07.2022 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów maturalnych zdawanych w maju tego roku. Oto jak z egzaminami poradzili sobie absolwenci Technikum nr 2 w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią

Przedmiot Technikum nr 2 Technika w kraju
Język polski 100% 92%
Język angielski 96,4% 92%
Matematyka 89,3% 75%

W Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej egzamin maturalny zdało 86% zdających, 14% zdających ma prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym w sierpniu 2022. Wśród absolwentów technikum w kraju maturę zdało 69,2% osób. Wynik Żeglugi jest więc zdecydowanie lepszy. Gratulujemy sukcesu.

Absolwenci, w maju tego roku, zdawali również egzaminy na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii. Uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie spowodowało, iż większość zdających egzamin maturalny skorzystało z przysługującego im prawa i zostali zwolnieni z egzaminu na poziomie rozszerzonym,przystępując tym samym do matury tylko na poziomie podstawowym.

Materiał: ZSŻŚ w Nakle nad Notecią

zdjęcie: Dariusz Wojciechowski