Nakło nad Notecią: O strategii polityki społecznej, spotkanie na Przystani Powiat Nakielski

Wczoraj, 25 sierpnia 2020 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyło się spotkanie konsultacyjne Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030″, które zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli  m.in.: Adam Szponka – Dyrektor ROPS w Toruniu, Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski, Piotr Hemmerling – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Nakle nad Notecią, dyrektorzy i kierownicy jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu nakielskiego. Na spotkaniu przedstawiono propozycję nowych założeń celów i kierunków rozwoju Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 w kontekście polityki społecznej, przedstawiono wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020”. Omówiono wnioski ze spotkań branżowych realizowanych w ramach Strategii Rozwoju. Przedstawiono stan obecny i potrzeby powiatu nakielskiego w zakresie pomocy społecznej oraz omówiono główne obszary interwencji. Obecni podczas dyskusji dzielili się swoimi rozwiązaniami i doświadczeniami oraz wskazywali kierunki w jakich powinny nastąpić zmiany legislacyjne.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: JP

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).