Nakło nad Notecią: Posadzili drzewa i kilka innych roślin

19.05.2022r. uczniowie klasy 1a z Zespołu Szkolno -Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Nakła. Zajęcia poprowadziła Pani Małgorzata Rybacka  właścicielka firmy Projekt Studio. Dzieci wspólnie z wychowawczynią Panią Beatą Tofil oraz z Panem Dyrektorem Tomaszem Rompalskim posadziły drzewo i kilka innych roślin. Podczas lekcji przyrody w terenie dzieci mogły poznać jak prawidłowo dbać o rośliny oraz jaki wpływ na na oczyszczanie powietrza ma sadzenie zieleni zwłaszcza drzew.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; Priorytet 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.
Monika Młynarczyk