Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu koronawirusa mogą ubiegać się o 1400zł dodatku solidarnościowego. W województwie kujawsko-pomorskim dodatek solidarnościowy otrzymało dotychczas ponad 10,5 osób na kwotę niemal14 mln zł.W całym kraju wartość wypłaconego dodatku solidarnościowego sięgnęła prawie 253 mln zł.

Dodatek solidarnościowy można było uzyskać za czerwiec, lipiec i sierpień, jednak nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek.Jeśli ktoś do tej pory nie złożył jeszcze wniosku, a zamierza ubiegać się o to świadczenie, to zostało niewiele czasu. Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć tylko do końca sierpnia. Trzeba to zrobić elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – tłumaczy Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O świadczenie mogą się ubiegać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określonyuległa rozwiązaniu.Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku, a także braku innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS.Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny.

W ramach dodatku solidarnościowego mieszkańcy naszego regionu otrzymali niemal14 mln zł. Oddział ZUS w Bydgoszczy wypłacił dotychczas ponad 7 mln zł, natomiast oddział w Toruniuok. 6,9 mln zł.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego