Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na terenie powiatu nakielskiego w okresie od godz. 16:30 dnia 23 listopada 2023 roku do godz. 01.)0 dnia 24 listopada 2023 roku. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia ważności ostrzeżenia.

Przebieg: Stopniowo obserwuje się wzrastającą prędkość wiatru. Obecnie porywy wiatru sięgają 60-65 km/h, a punktowo około 70 km/h. W najbliższych godzinach wiatr będzie coraz silniejszy, średnia prędkość będzie dochodzić do 40-50 km/h, a porywy do 80-85km/h. Silny wiatr utrzyma się do godzin nocnych.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

synoptyk IMiGW