Oto jak wygląda Noteć koło Chobielina Dworu. Wędkarze w szoku…

Oto jak wygląda Noteć koło Chobielina Dworu. Jestem w szoku… To słowa Arkadiusza Szymczaka, wędkarza, działacza Polskiego Związku Wędkarskiego. Otrzymaliśmy od niego kilka zdjęć Noteci zrobionych w rejonie Chobielina Dworu. Na wielu z nich widać jak katastrofalnie niski jest stan rzeki. Niski stan rzeki to efekt braku opadów i trwającej od wielu tygodni suszy, która w naszym regionie jest tego lata szczególnie dotkliwa. Ale czy tylko? Autor zdjęć zauważył, że w górnej części rzeka wygląda znacznie lepiej, niemal całkiem normalnie. Skąd taka różnica? Zamknięty przepust śluzy powoduje, że woda jest zatrzymywana, nie zasila dalej koryta Noteci. Zdaniem wędkarza w ten sposób gromadzi się ją na potrzeby stawów w Ślesinie, bo w tym rejonie znajduje się rów zasilający te stawy. Tak nie powinno być.

Maja Stankiewicz

zdjęcia: Arkadiusz Szymczak