Otwarto oferty na dokończenie budowy drogi S-5 na odcinku Białe Błota – Szubin

Dzisiaj, 13 listopada 2019 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy piątego odcinka drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ o długości 9,7 km (bez węzła Białe Błota i węzła Szubin). Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 299.817.605,55 PLN

Do przetargu zgłosiło się 6 wykonawców. Kolejnym etapem będzie weryfikacja złożonych ofert.

  • POLAQUA Sp. z o.o.   556.307.948,82 PLN
  • Konsorcjum firm Trakcja PRKiJ S.A.  414.968.874,87 PLN
  • PORR S.A.  464.571.000,00 PLN
  • BUDIMEX S.A.   381.271.110,99 PLN
  • STRABAG Sp. z o.o.  452.148.504,25 PLN
  • Konsorcjum firm PBDiM KOBYLARNIA S.A   359.434.109,35 PLN

Przypominamy, że po wielokrotnych wezwaniach poprzedniego wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy – Świecie Południe; Świecie Południe – Bydgoszcz Północ oraz Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ) włoska firma nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji umów, w tym postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

11 czerwca 2019 roku GDDKIA odstąpiła od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Przetargi już w sierpniu

W sierpniu 2019 roku ogłoszone zostały przetargi na dokończenie prac dla trzech przedmiotowych odcinków drogi ekspresowej S5. Przetargi spotkały się z dużym zainteresowaniem branży budowlanej. Wpłynęło ponad 2500 zapytań od potencjalnych oferentów (z czego 700 zapytań dotyczyło przetargu na odcinek Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ).

Kolejne otwarcia ofert w listopadzie

Dla pozostałych dwóch odcinków S5 (Nowe Marzy – Świecie Południe oraz Świecie Południe – Bydgoszcz Północ) termin otwarcia ofert wyznaczono na 26 listopada br.

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz