Patroni roku 2021

337

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2021 roku. Uhonorowano:

– kardynała Stefana Wyszyńskiego – w 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego. Kardynał Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagał się poszanowania wolności religijnej i polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością.

– Stanisława Lema – najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris”, czy „Bajek robotów”. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza.

– Cypriana Kamila Norwida – wybitnego poetę, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artystę sztuk pięknych. W swej twórczości Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji. W 2021 roku przypada 200. rocznica urodzin poety.

– Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów.

– Tadeusza Różewicza – wybitnego polskiego poetę, dramaturga, prozaika i scenarzystę, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego, bacznego obserwatora życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza.

– 2021 jest także rokiem Konstytucji 3 Maja – uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Autor: Justyna Widawska PiMBP w Nakle nad Notecią