Podpisanie umów na odbudowę dróg w gminie Mrocza

W dniu 26.07.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza zostały podpisane umowy z wykonawcami zadań realizowanych w ramach „Przebudowy, odbudowy mienia Gminy Mrocza uszkodzonego podczas nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017r.” Środki na te inwestycje zostały pozyskane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Firma Redon Nakło Sp. z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią –  wykona „Odbudowę drogi gminnej nr 090166C relacji Orle – Orle Cmentarz, na odcinku od km 0+000 do km  0+395”. Koszt brutto wynosi 152 388,27 zł. Natomiast przedsiębiorstwo Rafał Szymczak P.H.U, ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią wykona  „Odbudowę wewnętrznej drogi gminnej w Witosławiu, na odcinku od km 0+000 do km 0+425 oraz od km 0+563 do km 1+131” – koszt brutto 431 199,50 zł oraz „ Przebudowę drogi gminnej nr G090151C relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn (Matyldzin Górka), na odcinku od 0+504 do km 1+180” – koszt brutto – 697 338,66 zł.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza