Podpisanie umowy na dofinansowanie „Budowy Przedszkola Miejskiego w Mroczy”

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uzyskało dofinansowanie w wysokości 3 760 000,00 zł.
Inwestycja obejmuje budowę przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. W swojej koncepcji budynek przedszkola ma stanowić kompleks edukacyjny i znajdować się w pobliżu budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Mroczy. Budynek ma być przeznaczony docelowo dla 200 dzieci w wieku przedszkolnym.
Nowe przedszkole będzie przygotowane na przyjęcie dzieci z likwidowanego starego obiektu Przedszkola Miejskiego oraz z oddziałów znajdujących się w Szkole Podstawowej w Mroczy. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Mrocza, dostosowanie nowej infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa jakości świadczonych usług w zakresie opieki przedszkolnej.
Całkowity koszt wykonania zadania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosi 8 415 340,00zł brutto

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza