Pół miliarda złotych trafiło do emerytów i rencistów z naszego województwa  

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłaty tzw. czternastych emerytur. Na Kujawach i Pomorzu czternastkę otrzymało 425,5 tys. klientów ZUS. 83 proc. osób  otrzymało pełną kwotę czternastki, czyli 1250,88 zł brutto. Łączna kwota wypłaconych czternastek w regionie wyniosła niemal pół miliona złotych, w kraju prawie 9 mld zł.

Czternastki dla emerytów i rencistów były wypłacane już od końca października. Ostatnia transza trafiła do naszych klientów 1 grudnia.vŁączna kwota wypłat w regionie to ponad 496 milionów złotych.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w pełnej kwocie, czyli 1250,88 zł brutto otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe nie przekraczało 2900 zł brutto. Jeśli świadczenie było wyższe od kwoty 2900 zł brutto, ale mniejsze od kwoty 4150,88 zł brutto, to czternastka została pomniejszona o kwotę przekroczenia.Natomiast osoby, których świadczenie było równe lub wyższe niż 4150,88 zł brutto nie otrzymały czternastki – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Prawo do czternastej emerytury miały osoby, które na 31 października 2021 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie otrzymały osoby, których wypłata świadczenia w listopadzie była zawieszona. Takie osoby otrzymają czternastkę z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia.

Na kolejny zastrzyk gotówki w postaci trzynastej emerytury emeryci i renciści mogą liczyć
w przyszłym roku, w kwietniu.

Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim