Posiedzenie Konwentu Wójtów

W Zamku Bierzgłowskim w powiecie toruńskim obraduje dziś (20 września) Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród omawianych tematów m.in. aktualne konkursy o dofinansowanie projektów w ramach naszego programu regionalnego perspektywy 2021-2027. W posiedzeniu uczestniczy marszałek Piotr Całbecki.

– Do dyspozycji lokalnych społeczności i lokalnych organizacji oddajemy jedną czwartą budżetu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Jestem przekonany, że te pieniądze zostaną właściwie zainwestowane. Upewnia mnie w tym m.in. zaangażowanie samorządów lokalnych w budowanie programu i generalnie strategii rozwojowej regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Aktualna informacja na temat wdrażania FEdKP

Gośćmi wójtów z całego regionu są dziś także przedstawiciele administracji rządowej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspiera rządowy program inwestycyjny w ramach Polskiego Ładu. Z porządku obrad wynika, że debata będzie się koncentrowała wokół środków zewnętrznych – poza naszym programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza i funduszami uruchamiany przez BGK chodzi o pieniądze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – po które mogą sięgnąć gminy dla sfinansowania ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji.

 

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP