Posłuchali wykładu z zakresu ochrony środowiska

Dnia 24 lutego br. uczniowie klasy 2 technikum Zespołu Szkół im.prof. Emila Chroboczka w Szubinie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez dr inż. Piotra Wojewódzkiego, wykładowcę akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Tematem przewodnim zajęć był: ODPADY – KLASYFIKACJA, PRZETWARZANIE I GOSPODAROWANIE. Współpraca z Uczelnią rozpoczęła się w ramach projektu na zadanie publiczne „Ekologistyka na Krajnie i Pałukach” w roku 2018.

Prelekcja odpowiadała potrzebom edukacyjnym uczniów, ponieważ program nauczania również zawiera zagadnienia z ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i hierarchii odzyskiwania wartości z odpadów. Prowadzący zwrócił uwagę na aspekty prawne dotyczące opłat finansowych wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Uczniowie nabyli wiedzę dotyczącą podziału odpadów, przetwarzania odpadów, procesów odzysku odpadów. Wykładowca wyposażył uczniów w materiały dotyczące odpadów oraz podarował gadżety promujące Uczelnię i Wydział Rolnictwa i Biotechnologii. Efektem tych zajęć było przeprowadzenie testu składającego się z 17 pytań jednokrotnego wyboru. Po sprawdzeniu wyników uczniów okazało się, że Agata Manikowska, Klaudia Pozorska i Eliza Kalaczyńska zdobyły tę samą najwyższą liczbę punktów – 12. Uczennice przystąpiły do indywidualnych rozgrywek w pytaniach „kto pierwszy, ten lepszy”, które przygotował wykładowca. Największą wiedzą wykazała się Klaudia Pozorska, zajmując tym sposobem I miejsce. II miejsce zajęła Agata Manikowska natomiast na III miejscu stanęła Eliza Kalaczyńska. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie wiedzy a zwycięzcom gratulujemy.

Agnieszka Bubczyk – Zespół Szkół w Szubinie