Rozpoczęto remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy

Pogoda sprzyja, więc w gminie Łobżenica zwiększają tempo i rozpoczynają kolejne inwestycje. Rozpoczęły się prace w zakresie remontu budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy.
Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica” finansowany jest ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych gminy Łobżenica.
źródło: UM w Łobżenicy