Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozstrzygnęło spór pomiędzy Starostą Nakielskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

986

Od kilkunastu miesięcy, ba nawet trzech lat trwa spór o właściwości pomiędzy Starostą Nakielskim, a Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przez wskazanie burmistrza jako organu właściwego w zakresie postępowania w przypadkach zaistnienia konieczności udzielenia pomocy dzikim zwierzętom uwięzionym, rannym, a także w przypadkach przebywania zwierząt dzikich żyjących w mieście lub na terenach zamieszkałych w obrębie gminy Nakło nad Notecią, dlatego Starosta Nakielski w dniu 3 lipca 2019 roku zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Starosta wskazał, że konieczność wystąpienia z wnioskiem wynika z faktu, iż Burmistrz Miasta i Gminy pismem z dnia 16 maja 2019 roku, po raz kolejny odmówił wykonywania zadań w zakresie udzielania pomocy dzikim zwierzętom uwięzionym, rannym, a także w przypadkach przebywania zwierząt dzikich żyjących w mieście i na terenie gminy. W ocenie Starosty Nakielskiego wykonywanie zadań w wyżej wskazanym zakresie nie należy do właściwości Starosty, ale w sytuacji, gdy obywatele spotykają się ze zwierzętami wymagającymi pomocy i zwracają się do samorządu z prośbą o pomoc, niedopuszczalne jest, aby na skutek sporu urzędników o właściwość, zwierzęta cierpiały lub stwarzały zagrożenie dla mieszkańców w przypadku przebywania tych zwierząt na terenach zabudowanych. Z tych właśnie względów Starosta Nakielski w 2019 roku dwukrotnie podjął zastępcze działania i poniósł koszty dotyczące następujących przypadków:

– udzielenia ośrodkowi rehabilitacji zwierząt dzikich zlecenia polegającego na udzieleniu pomocy rannemu myszołowowi w miejscowości Gorzeń (09 luty 2019r.);

– udzielenia ośrodkowi rehabilitacji zwierząt dzikich zlecenia polegającego na udzieleniu pomocy rannemu łabędziowi w Nakle nad Notecią (24 marca 2019 r.).

Burmistrz negatywnie zareagował na wniosek Starosty o zwrot kosztów powyższych interwencji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 2 sierpnia 2019 roku rozstrzygnęło spór o właściwości, w którym napisano, że organem właściwym w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia konieczności udzielenia pomocy dzikim zwierzętom uwięzionym, rannym, a także w przypadkach przebywania zwierząt dziko żyjących w mieście lub na terenach zamieszkałych w obrębie gminy Nakło nad Notecią jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nie przysługuje żaden środek odwoławczy w administracyjnym toku instancji  ani też skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

opracował: Zbigniew Kubisz