Seniorzy aktywnie spędzają czas w CAiAS

W Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku trwają zajęcia dla seniorów w ramach projektu „Akceptuję – aktywizacja osób niesamodzielnych”. Uczestnicy biorą udział w zajęciach aktywizujących. Grono osób, szczególnie seniorzy, nie mają możliwości zaspokojenia niezbędnych do życia potrzeb, wyróżnionych w teorii piramidy Maslowa – potrzeby przynależności, bezpieczeństwa, akceptacji oraz samorealizacji.

Wspólne spędzanie czasu na tworzeniu prac plastycznych, rozmowach czy zajęciach fizycznych w ramach projektu jest dla uczestników jedną z niewielu szans w ciągu dnia na spotkanie z drugim człowiekiem. Dzięki zajęciom zyskują zarówno poczucie akceptacji, jak i przynależności do grupy. Świadomość bycia potrzebnym jest bezsprzecznie niezbędna do szczęśliwego życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Poniżej krótka relacja z działań prowadzonych w Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej w Paterku.

CAiAS w Paterku