Spisy wyborców sporządzone

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zawiadamia, że zostały sporządzone spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

W dniach od 20 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców zostanie udzielona informacja, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miasta i Gminy
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią.

Informacje telefoniczne:
52-386-79-20
52-386-79-24

w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek od 7:30-15:30
wtorek od 7:30-16:30
środa i czwartek od 7:30-15:30
piątek od 7:30-14:30

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią