Spotkanie wigilijno-opłatkowe w Dębowie

Dzisiaj, 10 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Dębowie odbyło się spotkanie opłatkowe – wigilijne dla seniorów, samotnych, emerytów, rencistów. Spotkanie otworzył i gości powitał ks. Krzysztof Wiśniewski proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Dębowie. W spotkaniu uczestniczyli: ks. Mariusz Jankowski emeryt, Tadeusz Sobol starosta nakielski, Edward Kominiak radny Rady Powiatu Nakielskiego, Dariusz Gryniewicz wójt gminy Sadki, Andrzej Wiekierak sekretarz gminy Sadki, sołtysi z Broniewa, Dębowa, Dębionka, Śmielina. Po życzeniach świąteczno-noworocznych starosty w imieniu samorządu powiatowego, wójta w imieniu samorządu gminnego i modlitwie podzielono się opłatkiem. Pozostała część spotkania upłynęła na rozmowach, poczęstunku i słuchaniu kolęd. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Św. Michała Archanioła w Dębowie.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski