Święto Niepodległości w Kcyni

11 listopada 2019 roku w Kcyni co roku odbywają się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Zawsze lub prawie zawsze jest tak samo. Przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni gromadzą się władze samorządowe, poczty sztandarowe szkół i jednostek strażackich, partii politycznych. Przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP w Kcyni odbył się uroczysty przemarsz na Rynek w Kcyni.

W centrum miasta odbyły się główne uroczystości polegające na okolicznościowym przemówieniu Burmistrza Kcyni Pana Marka Szarugi oraz złożeniu wiązanek kwiatów w miejscach pamięci.

O godzinie 10:00 w kościele farnym została odprawiona uroczysta msza święta, którą odprawili kapłani dwóch kcyńskich parafii. Przed nabożeństwem został odczytany apel poległych.

tekst i fot. Robert Koniec