Szanowni Państwo, Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadzam ograniczenie przyjmowania interesantów od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania.  Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach kierownicy komórek organizacyjnych urzędu podejmować będą decyzję o załatwieniu konkretnej sprawy.

Od dnia 17 marca br. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią z Filią PUP w Szubinie będzie czynny w godzinach od 8:00 do 13:00.

Jednocześnie informuję, że osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z portalu praca.gov.pl

https://www.praca.gov.pl

Portal praca.gov.pl zapewnia się również osobom bezrobotnym możliwość ubiegania się o usługi i świadczenia udzielane przez tutejszy urząd pracy  poprzez złożenie:

  1. wniosków o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego;
  2. wniosku o wydanie zaświadczenia;
  3. zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia pracy;
  4. zgłoszenia podjęcia pracy;
  5. zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  6. wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

REJESTRACJA: 52 386 76 22, 52 386 76 21

CENTRALA 52 386 76 10

Kontakt mailowy: ewidencja@pupnaklo.pl

                              sekretariat@pupnaklo.pl

FILIA PUP w SZUBINIE  sekretariatfilia@pupnaklo.pl, tel. 52 391 13 10

                                        ewidencjafilia@pupnaklo.pl, tel. 52 391 13 27

Bieżące informacje: https://naklo.praca.gov.pl/

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią