Terapia w czasach epidemii… Służba Więzienna

Jak wygląda praca w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo w Zakładzie Karnym w Potulicach w dobie epidemii koronawirusa? Jakie są nowe formy oddziaływań i co skazani robią w ramach prowadzonych zajęć? Mimo trudnej i niespodziewanej sytuacji w Polsce spowodowanej stanem epidemiologicznym ”świat za murami” nie stanął w miejscu.

Świat za murem w dobie koronawirusa

Pojawiły się pewne ograniczenia w pracy penitencjarnej dotyczące w głównej mierze wstrzymania realizacji widzeń oraz zmiany w zakresie grup terapeutycznych (są mniej liczne pod względem osobowym). Z dnia na dzień w oddziale pojawili się funkcjonariusze w maseczkach ochronnych i w rękawiczkach. Na każdym kroku przypomina się o konieczności dbania o higienę osobistą (a zwłaszcza o myciu rąk) oraz o porządek wokół siebie, jak i wietrzeniu pomieszczeń. Prowadzony od lat program readaptacji społecznej w zakresie kształtowania umiejętności społecznych (w tym nawyków higienicznych) pod nazwą ”Przystanek zdrowie”, nabrał zupełnie innego znaczenia. Osadzeni w szerszej perspektywie mogą obserwować, jak ważne są dobre nawyki higieniczne oraz że ich nieprzestrzeganie może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a w konsekwencji nawet dla bezpieczeństwa ogółu. Początkowy lęk i niepewność o przyszłość, uzasadniony w tak niecodziennej sytuacji, szybko zastąpiła potrzeba działania, czynienia dobra i bycia potrzebnym dla innych. Jako pierwsze, z inicjatywy osadzonych, powstały kartki z życzeniami dla osób i instytucji które pomagają w niwelowaniu skutków epidemii w Polsce.

Cisi Bohaterowie

Dziękujemy Wam z całego serca za Waszą bezinteresowną pomoc, którą otrzymujemy od Was każdego dnia. Wasze zaangażowanie i poświęcenie w tym trudnym czasie wlewa otuchę w nasze serca, że kiedyś będzie lepiej.

Tą skromną kartką pragniemy pokazać Wam jak jesteście dla nas Ważni. Pamiętajcie w chwilach zmęczenia i zwątpienia – duchem jesteśmy z Wami!

Maseczki!

Osadzeni zaangażowali się również w wykrajanie maseczek ochronnych. Obecnie przygotowywane są maseczki dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy. Specjalnie dla nich skazani przygotowują wesołe upominki w postaci obrazów malowanych na szkle. Osadzeni zadbali również o własny rozwój poznawczy i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego – przygotowali większą ilość gier planszowych na potrzeby oddziału terapeutycznego. Wszystkie te działania odbywają się pod życzliwym i wspierającym ich twórczość okiem terapeutów i psychologów.

Wspieranie w radzeniu sobie z emocjami

W ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych, terapii psychologicznej, codziennych rozmów wychowawczych personel OT zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie osadzonych, pomaga im radzić sobie z różnymi emocjami, uczy oswajać się z nową dla wszystkich, bez wyjątku, sytuacją. Wprowadza również nowatorskie, nietypowe rozwiązania – st. szer. Michał Komar, młodszy psycholog OT przygotował w ramach zajęć z kultury fizycznej specjalnie zajęcia qigong. QIGONG (czyt. czikung) jest formą starochińskich ćwiczeń uzdrawiających polegających na wykonywaniu powolnych, miękkich ruchów. Samouzdrowienie, czyli odzyskanie stanu równowagi następuje poprzez uregulowanie umysłu (czyli osiągnięcie koncentracji), oddechu i ruchu lub pozycji (uprawienie stawów).

Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID -19 realizujemy codziennie różnego rodzaju oddziaływania terapeutyczne, niektóre nowe, inne nietypowe; dbamy o to by energia w oddziale krążyła, spokojnie, w harmonii, ku zdrowiu.

tekst: kpt. Agnieszka Lewandowska

zdjecia: mjr Jarosław Nurkiewicz