Uczniowie szubińskiego ogólniaka finalistami IX Olimpiady Zwolnieni z Teorii

Grupa młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, pod opieką pana Artura Krajewskiego, została finalistami IX Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Olimpiada ta, poprzez realizację projektów społecznych, kształci przede wszystkim umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Zespół licealistów w składzie: Antonina Wciseł, Liwia Olszewska, Adrianna Światkowska, Przemysław Warjan i Jędrzej Kmieć, zrealizował projekt wspierający jeden z rodzinnych domów dziecka w Bydgoszczy. Dzięki wspólnej pracy, uczniowie nie tylko wsparli potrzebujących, ale także rozwinęli swoje kompetencje społeczne, cenione na współczesnym rynku pracy. 

Za swoje zaangażowanie uczniowie wyróżnieni zostali międzynarodowym certyfikatem z zarządzania projektami, wydanym przez Project Management Institute ATP – prestiżową instytucję zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata.

Młodzieży serdecznie gratulujemy!

 

materiał: I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie