W Nadleśnictwie Runowo Kr. zakończono wiosenne odnowienia

W dalszym ciągu wprowadzamy młode pokolenie lasu na powierzchniach zniszczonych przez huragan z 2017 roku. Zakłady Usług Leśnych wykonały kawał dobrej roboty udało się odnowić kolejne 270 ha.

Młode drzewka powoli zaczynają się zielenić Nie mają jednak łatwego startu, bowiem susza daje się ostro we znaki. Kilka ostatnich dni z przejściowymi opadami deszczu to nadal niewystarczająca ilość przy deficycie wody jaki obserwujemy przez ostatnie lata. Dodatkowo silnie wiejące wiatry również powodują znaczne przesuszanie, co negatywnie wpływa na wzrost i rozwój młodego pokolenia lasu.

Leśnicy nie zastąpią przyrody, ale dzięki znajomości gatunków drzew i krzewów leśnych, ich specyfiki, a przede wszystkim doświadczeniu oraz fachowej wiedzy w prowadzeniu (hodowli) lasu robią wszystko, aby minimalizować wszelkie zagrożenia dla lasów.

Ze względu na funkcje jakie pełnią lasy, są one niezbędne i niezastąpione. Dbajmy o nie wspólnie najlepiej jak potrafimy.

tekst: A.Lemańczyk, G.Wierny;

zdjęcia: P. Dams